Egy mozgalmas nap a fiatalok körében – 2017

A Partiszkon Társadalomkutató Közhasznú Egyesület a keddet a fiatalok körében töltötte. Délelőtt a Karitáció Alapítvány és a Mátrix Közhasznú Alapítvány munkatársaival együtt a hódmezővásárhelyi és a szentesi kórház gyermekosztályán az ott betegeskedő gyerekeknek olvastak mesét, színesítve ezzel a kicsik napját és mosolyt csalva az arcukra. Délután az egyik szegedi középiskolában a tinédzser korosztálynak tartottunk filmvetítéssel egybekötött előadást az ősszel újraindult korábbi programunk folytatása, a SzocioFilmKlub Plusz keretében, segítve a saját életutak és életcélok megtalálását. A kora esti órákban az Új Nemzedék közösségi terében zártuk a napot, ahol a szervezet vezetője, Fehér Attila a tavalyi nagy sikerű Vekker programunk folytatásának, az Újra szól a Vekkernek az első rendezvényén beszélgetett négy ifjúsági szakemberrel. A beszélgetés során a fiatalok kulturális szokásait és szabadidő eltöltési módjait vettük górcső alá, a jelenlévő szép számú érdeklődő interaktív közreműködésével.

Fesztiválszezon 2017

Az augusztus a Partiszkon életében évek óta fesztiválokra kitelepülésekkel telik. Idén is a Szigeten és a SZIN-en találkozhattak velünk a látogatók. A Nemzeti Együttműködési Alap által finanszírozott Újra szól a Vekker! programunkkal voltunk jelen. A korábbiakhoz hasonlóan idén is mindkét helyszínen nagyszámú és lelkes látogató ismerkedhetett meg játékos formában a közösségi aktivitás különféle aspektusaival, valamint grúz önkéntesünk, Nino Davadze segítségével bepillantást nyerhettek a grúz kultúrába, szokásokba és hagyományokba.

Képek a kitelepülésekről itt!

Nemzetközi önkéntes program – 2017

Az AIESEC nemzetközi önkéntes programjának keretében hat hétre a Partiszkon Egyesülethez érkezett Grúziából Nino Davadze. Az itt töltött időben az egyetemista lány a szervezet munkájába bekapcsolódva részese lehetett az Egyesület tevékenységének, úgy a mindennapi teendőknek, mint a projektjeinknek. A magas szintű szakmai munka keretében belekóstolhatott a közösségszervezés gyakorlati rejtelmeibe. Az elméleti tudását a SZIN fesztiválon és középiskolásoknak tartott programokon is kamatoztathatta. Szabadidejében is nagy hangsúlyt fektettünk ugyanakkor arra, hogy az érdeklődéséhez illeszkedő tartalmas programokon fejleszthesse meglévő képességeit. Az amatőr zenészként, énekesként és dalszerzőként szárnyait bontogató Nina lehetőséget kapott, hogy profi felvételeken örökítse meg előadói tehetségét, valamint egy koncertet is adott. A képzőművészetek iránt is fogékony lány a festészetben is kipróbálhatta magát. Az Egyesület tagjaival közös kikapcsolódásokon pedig megismerkedhetett a magyar kultúrával, szokásokkal és a magyar emberekkel, éppúgy mint a magyar táj nyújtotta szépségekkel. E benyomásait előadások keretében is prezentálta. A hat hét végén számos tapasztalattal, élményekkel és új barátságokkal gazdagabban tért haza.

Képek a programokról itt! / Pictures of the programs

[ ENG ]

Within the framework of the international volunteer program of AIESEC, Nino Davadze, from Georgia, came to the Partiszkon Association for six weeks. In the time spent here, she joined the work of the organization and could have participated in the activities of the Association, in the daily routines and in our projects. Through the professional work, she gained an insight into the practical secrets of community organization. She could use her theoretical knowledge at the SZIN festival and could use it in programs for secondary school students. However, we have also put great emphasis on she could develop her existing skills in her leisure time, with interesting programs that are connect with her interest. As an amateur musician and singer and songwriter, Nina was given the opportunity to record her performances on professional recordings and give a concert to a large number of students and co-workers. Nina who is sensitive to fine art can also tried herself in painting. In the joint programs with members of the Association, she became acquainted with Hungarian culture, customs and Hungarian people, as well as the beauties of Hungarian landscapes. She also presented her impressions in lectures. At the end of the six weeks she returned home with a wealth of experiences and new friendships. It was a great experience for the Association too, and we really liked Nina, so we’re waiting for her to come back to us.

SzocioFilmKlub – Összefoglaló

A SzocioFilmKlub keretein belül az elmúlt három hónapban a középsikolások körében valósítottunk meg ismeretterjesztő, szemléletformáló és közösségszervező tevékenységet. A cél egy nyitott, toleráns, aktív és önálló egyének alkotta társadalom létrejöttének elősegítése volt, amely hatékonyan kezeli konfliktusait és sikeresen tud ellenállni a megosztó és megtévesztő eszméknek, megteremtve ezáltal egy békés, egységes és prosperáló közösséget. Ennek volt az egyik megtestesülése a SzocioFilm-Klub, mely a szegedi középiskolásoknak szólt, arra a meggyőződésre alapozva, hogy a társadalmi kérdések iránti érdeklődést a társadalom tagjaiban, elsősorban a fiatalokban könnyedén fel lehet ébreszteni, csupán a megfelelő formát kell hozzá megtalálni. A filmek pedig lényegesen több emberhez képesek üzeneteket eljuttatni, mindezt ráadásul közérthető formában.

A SzocioFilmKlub nevű projekt az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Család-, Ifjúság- és Népesedéspolitikai Intézet finanszírozásával valósult meg.

KÖ7 2017

2017-ben is részt vett egyesületünk a középsikolások hete programjain, az Ifjúsági Házban. A játékos vetélkedő egyik állomasaként vártuk a középsikolás csapatokat, ahol lehetőségük volt tesztelni tájékozottságukat a híres történelmi események azonosításával. A vetélkedőre készített játékok láthatóan elnyerték a csapatok tetszését, és a játék után új ismeretekkel gazdagodva távozhattak. Nőnap alkalmával az Ortutay Kollégiumban, ugyancsak a KÖ7 keretein belül vártuk játékkal a hölgyeket, ahol is híres nőket kellett a neveikkel összepárosítani.

Képek a kitelepülésről itt!

Vekker – Több vagy mint hinnéd VI. – 2017. február 21.

A program zárórendezvényén Löffler Tibor politológus volt a vendégünk. A Móra Ferenc Szakkollégiumban az egyetemi oktató beavatta a jelenlévőket az ifjúsági közösségek és a politika sajátságos kapcsolatába. Megismerhettük a rendszerváltás előtti és utáni évtizedek ifjúsági politikai közösségeit, megtudhattuk hogy miért nagyon nehéz aktiválni a fiatalokat, valamint hogy a politika erőforrásként vagy vetélytársként tekint-e erre korosztályra napjainkban.

Vekker – Több vagy mint hinnéd V. – 2017. január 24.

Mindenki ismeri Dr. Rock, azaz Pleskonics András nevét Szegeden, és nem túlzás azt mondani, hogy az országban is! Ő az, aki a zene segítségével kommunikál a közösséggel. A beszélgetés során megtudhattuk, hogy a zene olyan híd, ami képes szavak nélkül is kapcsolatot teremteni emberek között! A zene nyelvén való kommunikálás olyan eszköz, amit Dr. Rock egyedülálló módon csinál az országban. Zenei aláfestés mellett képet kaphattunk a zene közösségépítő erejéről, és a vendégünk életútjának egyes állomásait felvillantva bepillanthattunk az elmúlt 40 év zenére épülő közösségéinek eddig kevésbé ismert fejezeteibe. Dr. Rock közösségépítő munkáját a Magyar Állam Szent Kristóf-díjjal ismerte el 2013-ban.

Vekker | 2016-2017

Kutatások szerint a fiatalok körében a legkisebb a közösségi aktivitási hajlandóság.

Pedig e generációnak kellene a következő évtizedekben alakítani társadalmunk sorsát. A passzivitás egyik oka a sikeres érdekérvényesítésbe vetett hit hiánya. Ezt orvosolja programunk, melynek célja a fiatal generáció felrázása a közösségi passzivitásból, tudatosítva, hogy önerőből is lehet eredményt elérni összefogás által. Érdekérvényesítés alatt közérdek érvényesítést értünk, amikor az egyének közösségi tevékenység keretében együtt lépnek fel a közösséget érintő ügyek közvetlen megoldásának elősegítésére. Közösségi tevékenység alatt olyan ad hoc, vagy tervezett cselekményt értünk, amely egy konkrét ügyben a kívánatos cél elérésére, vagy nem kívánt következmény elhárításra irányul, nem intézményesült formában, amiben a résztvevők egyszerre ötletgazdák, szervezők és lebonyolítók. A programot a szegedi egyetemistáknak indítjuk, hisz a kutatások szerint a közösségi kérdések iránt a legmagasabban kvalifikáltak a legfogékonyabbak, így ők jelentik a legtermékenyebb talajt a kezdeményes sikeréhez.

TÖBB VAGY MINT HINNÉD!

A program a fenti nevű, havonta jelentkező rendezvényekből áll. Célja, hogy interaktív módon tágítsuk a résztvevők ismereteit és formáljuk szemléletüket, a közösségi aktivitás irányába terelve gondolkodásukat.

Egy-egy alkalom tervezett hossza kettő óra, melyet három szekcióba osztunk fel.

Az első szekcióban egy meghívott előadó tolmácsolásában a résztvevők egy jógyakorlattal ismerkedhetnek meg. A második szekcióban egy workshop keretében egy fiktív problémát fogunk modellezni és interaktív formában a jelenlévőkkel közösen megoldást találni rá. A harmadik szekcióban pedig elemezzük a problémakezelést, rávilágítva annak pozitív és negatív elemeire.

Célunk, hogy szimulált helyzetben ébresszük rá a közösségiség iránt fogékony fiatalokat a lehetséges megoldási módozatokra, melyeket aztán a későbbiek során valós szituációkban hatékonyan tudnak hasznosítani. Ennek során nem csak a konkrét ügyben tudnak előrelépést elérni, de tapasztalataikat át tudják adni a munkában részt vevő társaiknak, valamint a rutinnak köszönhetően a későbbiekben intézményesült formában újra és újra aktív alakítóivá válhatnak a közösség sorsának.

HELYSZÍN:

D2, 6720 Szeged, Dózsa György u 2.

IDŐPONTOK:

2016. szeptember 20. kedd 18:00 – 20:00 – Beszélgetés Kékesi Márkkal
2016. október 25. kedd 18:00 – 20:00 – Beszélgetés Kékesi Nikolettel
2016. november 22. kedd 18:00 – 20:00 – Beszélgetés Vajda Árpáddal
2016. december 20. kedd 18:00 – 20:00 – Beszélgetés Dombi Boglárkával
2017. január 24. kedd 18:00 – 20:00 – Beszélgetés Pleskonics Andrással
2017. február 21. kedd 18:00 – 20:00 – Beszélgetés Löffler Tiborral

A beszélgetések teljes lejátszási listája Youtube csatornánkon elérhető: