Rólunk

Az egyesület célja szakképzett kutatók által a magyar társadalom átfogó, részletes, a társadalomtudományok eszköztárával történő vizsgálata.

Tevékenységünkkel elsősorban a társadalmi szempontokat szem előtt tartó döntéshozatalt kívánjuk elősegíteni. Emellett a társadalomtudományok ismeretanyagának bővítését, valamint az új kutatási eredmények nyilvánossággal való megismertetését is célunknak tekintjük.

Szándékunk ezzel a társadalmi párbeszéd elindítása, mely ösztönzőleg hat a közösségek fejlődésére, segíti a társadalmi kohéziót és integrációt, erősítve ezáltal a civil társadalmat.

Céljaink megvalósítása érdekében együttműködést kívánunk kiépíteni a civil, az államigazgatási, önkormányzati és a gazdasági szektor minden olyan szervezetével, amelyek az adott területek meghatározó szereplői.

Fontosnak tartjuk a határon túli civil szervezetekkel való együttműködést, mellyel a kárpát-medencei civil háló bővítésén és erősítésén túl a nemzeti összefogást is szolgálni kívánjuk.

Tevékenységeink

Társadalomkutatás, ismeretterjesztés, szemléletformálás, digitális kommunikáció. E négy szóval foglalható össze leginkább az egyesület aktív társadalomformáló tevékenysége.

Kutatásaink sokoldalúan felhasználható lehetőséget jelentenek az azt igénybe vevőknek. A civil, a gazdasági, az önkormányzati és államigazgatási szektor, valamint a közélet szereplői részére egyaránt hasznos. Az őket érintő témákban, kvantitatív és kvalitatív kutatási eszközök felhasználásával, változatos vizsgálatokkal segítjük hatékony működésüket és sikeres tevékenységüket.

Ismeretterjesztő tevékenységünk keretében a társadalmi kérdések iránt érdeklődők számára nyújtunk lehetőséget azáltal, hogy az egyetem falain kívül is hozzáférhetővé tesszük a klasszikus és legújabb társadalomkutatási irányzatokat, azok eredményeit, megvilágítva a társadalomra gyakorolt hatásukat.

Szemléletformálásunkon keresztül egy olyan nyitott, toleráns, aktív és önálló egyének alkotta társadalom létrejöttéhez járulunk hozzá, amely hatékonyan kezeli konfliktusait és sikeresen tud ellenállni a megosztó és megtévesztő eszméknek, megteremtve ezáltal egy békés, egységes és prosperáló közösséget.

Meggyőződésünk, hogy hatékony kommunikáció hiányában kutatási eredményeink nem hasznosulhatnak. Ezért professzionális szakemberek közreműködésével digitális filmkészítési technikák alkalmazásával számos alkalommal fel is dolgozzuk a valóság megismertetni kívánt  szegmenseit, dokumentumfilmeket, szemléltető videókat, internetes hozzáférhetőségeket készítünk partnereink számára.


KÖZÖSSÉGI FELÜLETEINK


ELÉRHETŐSÉGÜNK:

IRODA CÍME:
6720 Szeged, Dózsa u 2.

LEVELEZÉSI CÍM:
6791 Szeged, Erdőstarcsa utca 19.

+36 20/211-0748
[email protected]


Egyesületi dokumentumok