Gazdasági társaságoknak

Az itt szereplő szolgáltatások eredményes lebonyolításához az adatfelvételi és adatfeldolgozási módszerek széles skálája, hagyományos és újszerű eszközök, valamint nagy létszámú, megfelelően képzett és tapasztalt kutatócsoport áll rendelkezésre.

Piacfeltáró kutatás

Két típusa van: célcsoport meghatározása, illetve célcsoport feltérképezése. Előbbi esetben a sokaság ismeretlen, annak behatárolása a feladat. Utóbbi esetben a sokaság ismert, így a cél annak megismerése – a fogyasztási, vásárlási szokások, a termékkel kapcsolatos ismeretek. Részét képezi továbbá a versenytársak helyzetének feltárása, a médiahasználat és marketingeszközök hatékonyságának vizsgálata, reklámattitűd felmérése, általános életstílus, valamint kiegészítő termékek, szolgáltatások használatának vizsgálata. Így megkülönböztethetők a célcsoportok egyes alszegmensei is, feltárva ezáltal az esetleges különbségeket, melyek eltérő marketing eszközöket igénybevételét indokolhatják elérésükkor. Mindkét típus használható új termék vagy szolgáltatás bevezetése, vagy már meglévő módosítása esetén.

Elégedettség vizsgálat

Több szempontból alkalmazható. Mérhetjük vele egy termék fogyasztóinak, egy szolgáltató ügyfeleinek,  egy vállalkozó partnereinek, valamint egy vállalat alkalmazottainak elégedettségi szintjét. Segítségével megállapítható, hogy mennyire elégedettek a fogyasztók egy termékkel, szolgáltatással, illetve, hogy mik annak erősségei és gyengeségei. Választ ad továbbá arra, hogyan érzik magukat az alkalmazottak egy cégnél, milyenek a munkakörülmények, a vállalati kultúra, illetve hogyan növelhető az elégedettség, a motiváció. A vizsgálatot javasolt bizonyos időközönként megismételni, nyomon követve így az elégedettség változását, az egyes intézkedések, fejlesztések hatását.

Imázs vizsgálat

Segítségével egy cégről vagy márkáról kialakult képet vizsgáljuk, adott célcsoport – a márkát ismerők, fogyasztók, a partnerek vagy ügyfelek – körében. Választ ad arra, hogy milyen kép él a fogyasztóban, milyen sztereotípiákat kapcsol hozzá, milyennek látja a konkurenciához képest, milyen jellemzők alakítják a kialakult képet, milyen az egyes tényezők szerepe, illetve, hogy miként javíthatja a kommunikáció az imázst. Cél a vizsgált cég vagy márka imázsprofiljának megalkotása, amely megmutatja a jellegzetességeket, erősségeket és fejlesztendő területeket. Ezáltal összehasonlítási lehetőséget ad a konkurenciával, bemutatva az egyes piaci szereplők versenyelőnyeit és versenyhátrányait.

Reklámteszt

Két típusa van: reklám előteszt és reklám utóteszt. Előbbi célja, hogy felmérje egy hirdetés várható fogadtatását és hatékonyságát. Alkalmas több hirdetési mód közül a célcsoport és az üzenet számára legmegfelelőbb meghatározására. Utóbbi célja felmérni egy már lebonyolított reklámkampány eredményességét. A vizsgálat tárgya a kampány által elért szegmens nagysága, a termék, márka ismertségében, használatában bekövetkezett változás, a reklámozott márka vagy reklámozó cég imázsának alakulása.

Koncepcióteszt

Lényege egy új, nem ismert termék, vagy egy már meglévő, de egyes tulajdonságaiban módosított, továbbfejlesztett termék vagy szolgáltatás fogadtatásának vizsgálata, annak piaci bevezetése előtt. Az eredmények alapján döntés hozható a bevezetésről, annak mellőzéséről, elhalasztásáról, vagy a termék, szolgáltatás, illetve a piacra lépés körülményeinek megváltoztatásáról. A tesztek arra irányulnak, hogy a megbízó több kidolgozott lehetőség közül kiválaszthassa a leginkább elfogadott, leghatékonyabb programot vagy tervet és az ehhez kapcsolható legjobb kommunikációs koncepciót. va az egyes piaci szereplők versenyelőnyeit és versenyhátrányait.

Ismertség- és preferencia vizsgálat

Elsősorban politikai szereplők számára ajánlott kutatási forma, mely személyi döntésekben, kommunikációs, illetve kampányerőforrások elosztásakor nyújt segítséget. Segítségével feltárható egyes politikusok, közéleti vagy gazdasági szereplők, civil szervezetek ismertsége és elismertsége, a versenytárs szereplőkkel, szervezetekkel összehasonlítva. Ismétlődő adatfelvétel esetén pedig képet adhat a változásokról és trendekről is.

Magatartás- és szokásvizsgálat

Olyan intézmények, szervezetek számára ajánlott, melyek szervezeti vagy üzleti céljai a lakosság vagy más szervezetek viselkedésétől, mindennapi rutinjaitól függenek. A vizsgálat tárgya a lakosság vagy a kutatás célcsoportjába tartozó cégek, intézmények magatartása, aktivitása, szokásai az adott témakörben.

Rendezvénykutatás

A vizsgálat három fázisból áll. Az első célja az információszerzés a várható résztvevőkről, azok elvárásairól, értékrendjéről. Ezek ismeretében határozható meg, hogy a tervezett programtervek közül melyik a legmegfelelőbb, illetve a sikeresség érdekében milyen változtatásokat érdemes végrehajtani az eredeti elképzeléseken. A kutatás második szakasza a rendezvény sikerét méri. Ez a fázis a rendezvényen kerül lebonyolításra, a résztvevők megkérdezésével. A vizsgálat harmadik szakasza a rendezvény sikerességét méri. Ekkor azok véleménye kerül lekérdezésre, akiknek a rendezvényt szánták, függetlenül attól, hogy részt vettek-e rajta, vagy sem. Ehhez tartozik a rendezvénnyel kapcsolatos kommunikáció vizsgálata is. A három fázis együttes alkalmazása nagymértékben elősegíti egy rendezvény sikerességét. Azok eredményeiből levont következtetések sikeresen alkalmazhatók a következő rendezvény szervezésénél.

Lojalitásvizsgálat

A lojalitás az attitűdök és a viselkedés kombinációja. A tapasztalat, a kapcsolat, a márka, a kínálat, illetve az ár ügyfélhűségre gyakorolt hatása a vizsgálat tárgya. E kutatás választ ad arra, hogy milyen az ügyfélmegtartó képesség; kik az ügyfelek és hogyan csoportosíthatók lojalitás és ügyfélérték szempontjából; mi különbözteti meg a lojális és kevésbé lojális ügyfeleket; melyek a lojalitás mozgatórugói és akadályai; hogyan érdemes a szolgáltatáson változtatni az ügyfélkör optimalizálása érdekében; milyen beavatkozási stratégiák jöhetnek szóba; illetve milyen külső hatások korlátozhatják a lojalitás-stratégia érvényesülését.

Szervezeti kommunikáció vizsgálat

A szervezetek működésének alapja a kommunikáció, melynek eredményessége a sikeresség kulcsa. Minden vezetési formánál jelentős a szerepe, ugyanis e folyamatban irányítja a vezető a beosztottakat, elősegítve ezáltal a szervezetben rejlő potenciál kiaknázását. A kutatás feltárja a különféle kommunikációs csatornák működésének hatékonyságát, hiányosságait, zavarait. Kiszűri továbbá a meglévő párhuzamosságokat, meghatározva a leghatékonyabb információáramlási módot. Rávilágít továbbá a befolyásoló tényezőkre, valamint a problémák okaira, lehetőséget teremtve azok módosítására és orvoslására, elősegítve ezáltal a szervezet erőforrásainak a lehető legoptimálisabb felhasználását.

Egyéb szolgáltatások

Kutatási projektek kivitelezése során – igénytől függően – kizárólag kutatási terv készítéssel, terepmunka szolgáltatással vagy adatfeldolgozással is rendelkezésre állunk.