Önkormányzatoknak

Az itt szereplő szolgáltatások eredményes lebonyolításához az adatfelvételi és adatfeldolgozási módszerek széles skálája, hagyományos és újszerű eszközök, valamint nagy létszámú, megfelelően képzett és tapasztalt kutatócsoport áll rendelkezésre.

Elégedettség vizsgálat

Több szempontból alkalmazható. Mérhetjük vele egy termék fogyasztóinak, egy szolgáltató ügyfeleinek,  egy vállalkozó partnereinek, valamint egy vállalat alkalmazottainak elégedettségi szintjét. Segítségével megállapítható, hogy mennyire elégedettek a fogyasztók egy termékkel, szolgáltatással, illetve, hogy mik annak erősségei és gyengeségei. Választ ad továbbá arra, hogyan érzik magukat az alkalmazottak egy cégnél, milyenek a munkakörülmények, a vállalati kultúra, illetve hogyan növelhető az elégedettség, a motiváció. A vizsgálatot javasolt bizonyos időközönként megismételni, nyomon követve így az elégedettség változását, az egyes intézkedések, fejlesztések hatását.

Véleménykutatás

Két típusa van: pillanatfelvételek és követéses vizsgálatok. Lényege a gazdaság, a társadalom, a kultúra és a politika területén a lakosság egészének, egyes rétegeinek, csoportjai véleményének, beállítódásainak és ezek változásainak vizsgálata. E kutatásoknak döntésmegalapozó funkciójuk van: megvilágítják a lehetséges alternatívák fogadtatását, a döntések társadalmi, politikai következményeit, valamint a lakosság különböző csoportjaira gyakorolt hatását. Rendkívül sokoldalúan alkalmazható e vizsgálat. Az eredmények felhasználhatók a döntések előkészítésénél, amikor a lehetséges alternatívák mellett elkötelezettek arányának és összetételének ismeretében születnek meg a konkrét teendők. A kutatások a döntések végrehajtása közben is segítséget nyújtanak, az eredmények kontrollként működnek. A megfelelő felmérések alkalmasak arra is, hogy a döntéseket követően vizsgálják a társadalmi következményeket, az érintett csoportokra gyakorolt hatást. Használhatók továbbá közszolgáltatások minőségének mérésére. Hozzásegíthetik a települések vezetőit, hogy pontos ismereteket kapjanak az ott élők gondjairól, igényeiről, véleményéről, a lokális közösségek megtartó erejéről. Alkalmas ezen felül pártok és közéleti szereplők népszerűségének vizsgálatára.

Hatásvizsgálat

Kommunikációs kampányok, társadalmi intézkedések következményeinek, hatásainak, hatékonyságának megismeréséhez nyújt segítséget. A vizsgálat két részből áll: egy előzetes és egy utólagos fázisból. Az eredmények tükrében a kampány vagy intézkedés objektíven értékelhető, így folytatása, továbbfejlesztése hatékonyabbá válik. tását.

Problémafeltárás

Elsősorban intézményi szolgáltatások és működésmódok fejlesztéséhez lehet hatékonyan alkalmazni – amikor  tudható, hogy vannak hiányosságok, és a cél ezek beazonosítása, feltárása. A kutatás felszínre hozza azokat a problémákat, melyek az adott területen – lakossági szemszögből – jelentkeznek, és megoldásuk a megbízó szervezettől, intézménytől várható. Egy önkormányzati kutatás esetében például megtalálhatók és súlyozhatók a településen jellemző, a lakosságot érintő, irritáló gondok, valamint ötletek nyerhetők a fejlesztésekhez.

Rendezvénykutatás

A vizsgálat három fázisból áll. Az első célja az információszerzés a várható résztvevőkről, azok elvárásairól, értékrendjéről. Ezek ismeretében határozható meg, hogy a tervezett programtervek közül melyik a legmegfelelőbb, illetve a sikeresség érdekében milyen változtatásokat érdemes végrehajtani az eredeti elképzeléseken. A kutatás második szakasza a rendezvény sikerét méri. Ez a fázis a rendezvényen kerül lebonyolításra, a résztvevők megkérdezésével. A vizsgálat harmadik szakasza a rendezvény sikerességét méri. Ekkor azok véleménye kerül lekérdezésre, akiknek a rendezvényt szánták, függetlenül attól, hogy részt vettek-e rajta, vagy sem. Ehhez tartozik a rendezvénnyel kapcsolatos kommunikáció vizsgálata is. A három fázis együttes alkalmazása nagymértékben elősegíti egy rendezvény sikerességét. Azok eredményeiből levont következtetések sikeresen alkalmazhatók a következő rendezvény szervezésénél.

Szervezeti kommunikáció vizsgálat

A szervezetek működésének alapja a kommunikáció, melynek eredményessége a sikeresség kulcsa. Minden vezetési formánál jelentős a szerepe, ugyanis e folyamatban irányítja a vezető a beosztottakat, elősegítve ezáltal a szervezetben rejlő potenciál kiaknázását. A kutatás feltárja a különféle kommunikációs csatornák működésének hatékonyságát, hiányosságait, zavarait. Kiszűri továbbá a meglévő párhuzamosságokat, meghatározva a leghatékonyabb információáramlási módot. Rávilágít továbbá a befolyásoló tényezőkre, valamint a problémák okaira, lehetőséget teremtve azok módosítására és orvoslására, elősegítve ezáltal a szervezet erőforrásainak a lehető legoptimálisabb felhasználását.

Egyéb szolgáltatások

Kutatási projektek kivitelezése során – igénytől függően – kizárólag kutatási terv készítéssel, terepmunka szolgáltatással vagy adatfeldolgozással is rendelkezésre állunk.

Közéleti szereplőknek

Az itt szereplő szolgáltatások eredményes lebonyolításához az adatfelvételi és adatfeldolgozási módszerek széles skálája, hagyományos és újszerű eszközök, valamint nagy létszámú, megfelelően képzett és tapasztalt kutatócsoport áll rendelkezésre.

Elégedettség vizsgálat

Több szempontból alkalmazható. Mérhetjük vele egy termék fogyasztóinak, egy szolgáltató ügyfeleinek,  egy vállalkozó partnereinek, valamint egy vállalat alkalmazottainak elégedettségi szintjét. Segítségével megállapítható, hogy mennyire elégedettek a fogyasztók egy termékkel, szolgáltatással, illetve, hogy mik annak erősségei és gyengeségei. Választ ad továbbá arra, hogyan érzik magukat az alkalmazottak egy cégnél, milyenek a munkakörülmények, a vállalati kultúra, illetve hogyan növelhető az elégedettség, a motiváció. A vizsgálatot javasolt bizonyos időközönként megismételni, nyomon követve így az elégedettség változását, az egyes intézkedések, fejlesztések hatását.

Imázs vizsgálat

Segítségével egy cégről vagy márkáról kialakult képet vizsgáljuk, adott célcsoport – a márkát ismerők, fogyasztók, a partnerek vagy ügyfelek – körében. Választ ad arra, hogy milyen kép él a fogyasztóban, milyen sztereotípiákat kapcsol hozzá, milyennek látja a konkurenciához képest, milyen jellemzők alakítják a kialakult képet, milyen az egyes tényezők szerepe, illetve, hogy miként javíthatja a kommunikáció az imázst. Cél a vizsgált cég vagy márka imázsprofiljának megalkotása, amely megmutatja a jellegzetességeket, erősségeket és fejlesztendő területeket. Ezáltal összehasonlítási lehetőséget ad a konkurenciával, bemutatva az egyes piaci szereplők versenyelőnyeit és versenyhátrányait.

Véleménykutatás

Két típusa van: pillanatfelvételek és követéses vizsgálatok. Lényege a gazdaság, a társadalom, a kultúra és a politika területén a lakosság egészének, egyes rétegeinek, csoportjai véleményének, beállítódásainak és ezek változásainak vizsgálata. E kutatásoknak döntésmegalapozó funkciójuk van: megvilágítják a lehetséges alternatívák fogadtatását, a döntések társadalmi, politikai következményeit, valamint a lakosság különböző csoportjaira gyakorolt hatását. Rendkívül sokoldalúan alkalmazható e vizsgálat. Az eredmények felhasználhatók a döntések előkészítésénél, amikor a lehetséges alternatívák mellett elkötelezettek arányának és összetételének ismeretében születnek meg a konkrét teendők. A kutatások a döntések végrehajtása közben is segítséget nyújtanak, az eredmények kontrollként működnek. A megfelelő felmérések alkalmasak arra is, hogy a döntéseket követően vizsgálják a társadalmi következményeket, az érintett csoportokra gyakorolt hatást. Használhatók továbbá közszolgáltatások minőségének mérésére. Hozzásegíthetik a települések vezetőit, hogy pontos ismereteket kapjanak az ott élők gondjairól, igényeiről, véleményéről, a lokális közösségek megtartó erejéről. Alkalmas ezen felül pártok és közéleti szereplők népszerűségének vizsgálatára.

Hatásvizsgálat

Kommunikációs kampányok, társadalmi intézkedések következményeinek, hatásainak, hatékonyságának megismeréséhez nyújt segítséget. A vizsgálat két részből áll: egy előzetes és egy utólagos fázisból. Az eredmények tükrében a kampány vagy intézkedés objektíven értékelhető, így folytatása, továbbfejlesztése hatékonyabbá válik.

Ismertség- és preferencia vizsgálat

Elsősorban politikai szereplők számára ajánlott kutatási forma, mely személyi döntésekben, kommunikációs, illetve kampányerőforrások elosztásakor nyújt segítséget. Segítségével feltárható egyes politikusok, közéleti vagy gazdasági szereplők, civil szervezetek ismertsége és elismertsége, a versenytárs szereplőkkel, szervezetekkel összehasonlítva. Ismétlődő adatfelvétel esetén pedig képet adhat a változásokról és trendekről is.

Attitűdmérés

Akkor szükséges módszer, ha valaki javítani szeretné a célcsoportok szervezetéhez való viszonyát, illetve az általa szándékolt hozzáállásra, viselkedésre szeretné rábírni a célcsoportok tagjait. Ehhez először fel kell tárni a meglévő attitűdöket, vélekedéseket. E módszer segítségével megállapítható, hogy az emberek milyen véleményekkel, attitűdökkel, hiedelmekkel rendelkeznek. A kutatás segítséget nyújt ahhoz, hogy a szervezet megítélésének javítása, illetve a szervezeti célok elérése érdekében milyen változtatásokra van szükség a célcsoportok körében. Ismétlődő adatfelvétel esetén kép alkotható a vélekedések, hiedelmek változásairól, trendjeiről is.

Magatartás- és szokásvizsgálat

Olyan intézmények, szervezetek számára ajánlott, melyek szervezeti vagy üzleti céljai a lakosság vagy más szervezetek viselkedésétől, mindennapi rutinjaitól függenek. A vizsgálat tárgya a lakosság vagy a kutatás célcsoportjába tartozó cégek, intézmények magatartása, aktivitása, szokásai az adott témakörben.

Lojalitásvizsgálat

A lojalitás az attitűdök és a viselkedés kombinációja. A tapasztalat, a kapcsolat, a márka, a kínálat, illetve az ár ügyfélhűségre gyakorolt hatása a vizsgálat tárgya. E kutatás választ ad arra, hogy milyen az ügyfélmegtartó képesség; kik az ügyfelek és hogyan csoportosíthatók lojalitás és ügyfélérték szempontjából; mi különbözteti meg a lojális és kevésbé lojális ügyfeleket; melyek a lojalitás mozgatórugói és akadályai; hogyan érdemes a szolgáltatáson változtatni az ügyfélkör optimalizálása érdekében; milyen beavatkozási stratégiák jöhetnek szóba; illetve milyen külső hatások korlátozhatják a lojalitás-stratégia érvényesülését.

Egyéb szolgáltatások

Kutatási projektek kivitelezése során – igénytől függően – kizárólag kutatási terv készítéssel, terepmunka szolgáltatással vagy adatfeldolgozással is rendelkezésre állunk.

Civil szervezeteknek

Az itt szereplő szolgáltatások eredményes lebonyolításához az adatfelvételi és adatfeldolgozási módszerek széles skálája, hagyományos és újszerű eszközök, valamint nagy létszámú, megfelelően képzett és tapasztalt kutatócsoport áll rendelkezésre.

Véleménykutatás

Két típusa van: pillanatfelvételek és követéses vizsgálatok. Lényege a gazdaság, a társadalom, a kultúra és a politika területén a lakosság egészének, egyes rétegeinek, csoportjai véleményének, beállítódásainak és ezek változásainak vizsgálata. E kutatásoknak döntésmegalapozó funkciójuk van: megvilágítják a lehetséges alternatívák fogadtatását, a döntések társadalmi, politikai következményeit, valamint a lakosság különböző csoportjaira gyakorolt hatását. Rendkívül sokoldalúan alkalmazható e vizsgálat. Az eredmények felhasználhatók a döntések előkészítésénél, amikor a lehetséges alternatívák mellett elkötelezettek arányának és összetételének ismeretében születnek meg a konkrét teendők. A kutatások a döntések végrehajtása közben is segítséget nyújtanak, az eredmények kontrollként működnek. A megfelelő felmérések alkalmasak arra is, hogy a döntéseket követően vizsgálják a társadalmi következményeket, az érintett csoportokra gyakorolt hatást. Használhatók továbbá közszolgáltatások minőségének mérésére. Hozzásegíthetik a települések vezetőit, hogy pontos ismereteket kapjanak az ott élők gondjairól, igényeiről, véleményéről, a lokális közösségek megtartó erejéről. Alkalmas ezen felül pártok és közéleti szereplők népszerűségének vizsgálatára.

Hatásvizsgálat

Kommunikációs kampányok, társadalmi intézkedések következményeinek, hatásainak, hatékonyságának megismeréséhez nyújt segítséget. A vizsgálat két részből áll: egy előzetes és egy utólagos fázisból. Az eredmények tükrében a kampány vagy intézkedés objektíven értékelhető, így folytatása, továbbfejlesztése hatékonyabbá válik.

Rendezvénykutatás

A vizsgálat három fázisból áll. Az első célja az információszerzés a várható résztvevőkről, azok elvárásairól, értékrendjéről. Ezek ismeretében határozható meg, hogy a tervezett programtervek közül melyik a legmegfelelőbb, illetve a sikeresség érdekében milyen változtatásokat érdemes végrehajtani az eredeti elképzeléseken. A kutatás második szakasza a rendezvény sikerét méri. Ez a fázis a rendezvényen kerül lebonyolításra, a résztvevők megkérdezésével. A vizsgálat harmadik szakasza a rendezvény sikerességét méri. Ekkor azok véleménye kerül lekérdezésre, akiknek a rendezvényt szánták, függetlenül attól, hogy részt vettek-e rajta, vagy sem. Ehhez tartozik a rendezvénnyel kapcsolatos kommunikáció vizsgálata is. A három fázis együttes alkalmazása nagymértékben elősegíti egy rendezvény sikerességét. Azok eredményeiből levont következtetések sikeresen alkalmazhatók a következő rendezvény szervezésénél.

Imázs vizsgálat

Segítségével egy cégről vagy márkáról kialakult képet vizsgáljuk, adott célcsoport – a márkát ismerők, fogyasztók, a partnerek vagy ügyfelek – körében. Választ ad arra, hogy milyen kép él a fogyasztóban, milyen sztereotípiákat kapcsol hozzá, milyennek látja a konkurenciához képest, milyen jellemzők alakítják a kialakult képet, milyen az egyes tényezők szerepe, illetve, hogy miként javíthatja a kommunikáció az imázst. Cél a vizsgált cég vagy márka imázsprofiljának megalkotása, amely megmutatja a jellegzetességeket, erősségeket és fejlesztendő területeket. Ezáltal összehasonlítási lehetőséget ad a konkurenciával, bemutatva az egyes piaci szereplők versenyelőnyeit és versenyhátrányait.

Attitűdmérés

Akkor szükséges módszer, ha valaki javítani szeretné a célcsoportok szervezetéhez való viszonyát, illetve az általa szándékolt hozzáállásra, viselkedésre szeretné rábírni a célcsoportok tagjait. Ehhez először fel kell tárni a meglévő attitűdöket, vélekedéseket. E módszer segítségével megállapítható, hogy az emberek milyen véleményekkel, attitűdökkel, hiedelmekkel rendelkeznek. A kutatás segítséget nyújt ahhoz, hogy a szervezet megítélésének javítása, illetve a szervezeti célok elérése érdekében milyen változtatásokra van szükség a célcsoportok körében. Ismétlődő adatfelvétel esetén kép alkotható a vélekedések, hiedelmek változásairól, trendjeiről is.

Ismertség- és preferencia vizsgálat

Elsősorban politikai szereplők számára ajánlott kutatási forma, mely személyi döntésekben, kommunikációs, illetve kampányerőforrások elosztásakor nyújt segítséget. Segítségével feltárható egyes politikusok, közéleti vagy gazdasági szereplők, civil szervezetek ismertsége és elismertsége, a versenytárs szereplőkkel, szervezetekkel összehasonlítva. Ismétlődő adatfelvétel esetén pedig képet adhat a változásokról és trendekről is.

Magatartás- és szokásvizsgálat

Olyan intézmények, szervezetek számára ajánlott, melyek szervezeti vagy üzleti céljai a lakosság vagy más szervezetek viselkedésétől, mindennapi rutinjaitól függenek. A vizsgálat tárgya a lakosság vagy a kutatás célcsoportjába tartozó cégek, intézmények magatartása, aktivitása, szokásai az adott témakörben.

Problémafeltárás

Elsősorban intézményi szolgáltatások és működésmódok fejlesztéséhez lehet hatékonyan alkalmazni – amikor  tudható, hogy vannak hiányosságok, és a cél ezek beazonosítása, feltárása. A kutatás felszínre hozza azokat a problémákat, melyek az adott területen – lakossági szemszögből – jelentkeznek, és megoldásuk a megbízó szervezettől, intézménytől várható. Egy önkormányzati kutatás esetében például megtalálhatók és súlyozhatók a településen jellemző, a lakosságot érintő, irritáló gondok, valamint ötletek nyerhetők a fejlesztésekhez.

Szervezeti kommunikáció vizsgálat

A szervezetek működésének alapja a kommunikáció, melynek eredményessége a sikeresség kulcsa. Minden vezetési formánál jelentős a szerepe, ugyanis e folyamatban irányítja a vezető a beosztottakat, elősegítve ezáltal a szervezetben rejlő potenciál kiaknázását. A kutatás feltárja a különféle kommunikációs csatornák működésének hatékonyságát, hiányosságait, zavarait. Kiszűri továbbá a meglévő párhuzamosságokat, meghatározva a leghatékonyabb információáramlási módot. Rávilágít továbbá a befolyásoló tényezőkre, valamint a problémák okaira, lehetőséget teremtve azok módosítására és orvoslására, elősegítve ezáltal a szervezet erőforrásainak a lehető legoptimálisabb felhasználását.

A pályázatokhoz kapcsolódó komplett adatfelvételek különösen jó lehetőségeket jelentenek a civil szervezetek számára, elősegítve a programok sikeres lebonyolítását.

Egyéb szolgáltatások

Kutatási projektek kivitelezése során – igénytől függően – kizárólag kutatási terv készítéssel, terepmunka szolgáltatással vagy adatfeldolgozással is rendelkezésre állunk.

Gazdasági társaságoknak

Az itt szereplő szolgáltatások eredményes lebonyolításához az adatfelvételi és adatfeldolgozási módszerek széles skálája, hagyományos és újszerű eszközök, valamint nagy létszámú, megfelelően képzett és tapasztalt kutatócsoport áll rendelkezésre.

Piacfeltáró kutatás

Két típusa van: célcsoport meghatározása, illetve célcsoport feltérképezése. Előbbi esetben a sokaság ismeretlen, annak behatárolása a feladat. Utóbbi esetben a sokaság ismert, így a cél annak megismerése – a fogyasztási, vásárlási szokások, a termékkel kapcsolatos ismeretek. Részét képezi továbbá a versenytársak helyzetének feltárása, a médiahasználat és marketingeszközök hatékonyságának vizsgálata, reklámattitűd felmérése, általános életstílus, valamint kiegészítő termékek, szolgáltatások használatának vizsgálata. Így megkülönböztethetők a célcsoportok egyes alszegmensei is, feltárva ezáltal az esetleges különbségeket, melyek eltérő marketing eszközöket igénybevételét indokolhatják elérésükkor. Mindkét típus használható új termék vagy szolgáltatás bevezetése, vagy már meglévő módosítása esetén.

Elégedettség vizsgálat

Több szempontból alkalmazható. Mérhetjük vele egy termék fogyasztóinak, egy szolgáltató ügyfeleinek,  egy vállalkozó partnereinek, valamint egy vállalat alkalmazottainak elégedettségi szintjét. Segítségével megállapítható, hogy mennyire elégedettek a fogyasztók egy termékkel, szolgáltatással, illetve, hogy mik annak erősségei és gyengeségei. Választ ad továbbá arra, hogyan érzik magukat az alkalmazottak egy cégnél, milyenek a munkakörülmények, a vállalati kultúra, illetve hogyan növelhető az elégedettség, a motiváció. A vizsgálatot javasolt bizonyos időközönként megismételni, nyomon követve így az elégedettség változását, az egyes intézkedések, fejlesztések hatását.

Imázs vizsgálat

Segítségével egy cégről vagy márkáról kialakult képet vizsgáljuk, adott célcsoport – a márkát ismerők, fogyasztók, a partnerek vagy ügyfelek – körében. Választ ad arra, hogy milyen kép él a fogyasztóban, milyen sztereotípiákat kapcsol hozzá, milyennek látja a konkurenciához képest, milyen jellemzők alakítják a kialakult képet, milyen az egyes tényezők szerepe, illetve, hogy miként javíthatja a kommunikáció az imázst. Cél a vizsgált cég vagy márka imázsprofiljának megalkotása, amely megmutatja a jellegzetességeket, erősségeket és fejlesztendő területeket. Ezáltal összehasonlítási lehetőséget ad a konkurenciával, bemutatva az egyes piaci szereplők versenyelőnyeit és versenyhátrányait.

Reklámteszt

Két típusa van: reklám előteszt és reklám utóteszt. Előbbi célja, hogy felmérje egy hirdetés várható fogadtatását és hatékonyságát. Alkalmas több hirdetési mód közül a célcsoport és az üzenet számára legmegfelelőbb meghatározására. Utóbbi célja felmérni egy már lebonyolított reklámkampány eredményességét. A vizsgálat tárgya a kampány által elért szegmens nagysága, a termék, márka ismertségében, használatában bekövetkezett változás, a reklámozott márka vagy reklámozó cég imázsának alakulása.

Koncepcióteszt

Lényege egy új, nem ismert termék, vagy egy már meglévő, de egyes tulajdonságaiban módosított, továbbfejlesztett termék vagy szolgáltatás fogadtatásának vizsgálata, annak piaci bevezetése előtt. Az eredmények alapján döntés hozható a bevezetésről, annak mellőzéséről, elhalasztásáról, vagy a termék, szolgáltatás, illetve a piacra lépés körülményeinek megváltoztatásáról. A tesztek arra irányulnak, hogy a megbízó több kidolgozott lehetőség közül kiválaszthassa a leginkább elfogadott, leghatékonyabb programot vagy tervet és az ehhez kapcsolható legjobb kommunikációs koncepciót. va az egyes piaci szereplők versenyelőnyeit és versenyhátrányait.

Ismertség- és preferencia vizsgálat

Elsősorban politikai szereplők számára ajánlott kutatási forma, mely személyi döntésekben, kommunikációs, illetve kampányerőforrások elosztásakor nyújt segítséget. Segítségével feltárható egyes politikusok, közéleti vagy gazdasági szereplők, civil szervezetek ismertsége és elismertsége, a versenytárs szereplőkkel, szervezetekkel összehasonlítva. Ismétlődő adatfelvétel esetén pedig képet adhat a változásokról és trendekről is.

Magatartás- és szokásvizsgálat

Olyan intézmények, szervezetek számára ajánlott, melyek szervezeti vagy üzleti céljai a lakosság vagy más szervezetek viselkedésétől, mindennapi rutinjaitól függenek. A vizsgálat tárgya a lakosság vagy a kutatás célcsoportjába tartozó cégek, intézmények magatartása, aktivitása, szokásai az adott témakörben.

Rendezvénykutatás

A vizsgálat három fázisból áll. Az első célja az információszerzés a várható résztvevőkről, azok elvárásairól, értékrendjéről. Ezek ismeretében határozható meg, hogy a tervezett programtervek közül melyik a legmegfelelőbb, illetve a sikeresség érdekében milyen változtatásokat érdemes végrehajtani az eredeti elképzeléseken. A kutatás második szakasza a rendezvény sikerét méri. Ez a fázis a rendezvényen kerül lebonyolításra, a résztvevők megkérdezésével. A vizsgálat harmadik szakasza a rendezvény sikerességét méri. Ekkor azok véleménye kerül lekérdezésre, akiknek a rendezvényt szánták, függetlenül attól, hogy részt vettek-e rajta, vagy sem. Ehhez tartozik a rendezvénnyel kapcsolatos kommunikáció vizsgálata is. A három fázis együttes alkalmazása nagymértékben elősegíti egy rendezvény sikerességét. Azok eredményeiből levont következtetések sikeresen alkalmazhatók a következő rendezvény szervezésénél.

Lojalitásvizsgálat

A lojalitás az attitűdök és a viselkedés kombinációja. A tapasztalat, a kapcsolat, a márka, a kínálat, illetve az ár ügyfélhűségre gyakorolt hatása a vizsgálat tárgya. E kutatás választ ad arra, hogy milyen az ügyfélmegtartó képesség; kik az ügyfelek és hogyan csoportosíthatók lojalitás és ügyfélérték szempontjából; mi különbözteti meg a lojális és kevésbé lojális ügyfeleket; melyek a lojalitás mozgatórugói és akadályai; hogyan érdemes a szolgáltatáson változtatni az ügyfélkör optimalizálása érdekében; milyen beavatkozási stratégiák jöhetnek szóba; illetve milyen külső hatások korlátozhatják a lojalitás-stratégia érvényesülését.

Szervezeti kommunikáció vizsgálat

A szervezetek működésének alapja a kommunikáció, melynek eredményessége a sikeresség kulcsa. Minden vezetési formánál jelentős a szerepe, ugyanis e folyamatban irányítja a vezető a beosztottakat, elősegítve ezáltal a szervezetben rejlő potenciál kiaknázását. A kutatás feltárja a különféle kommunikációs csatornák működésének hatékonyságát, hiányosságait, zavarait. Kiszűri továbbá a meglévő párhuzamosságokat, meghatározva a leghatékonyabb információáramlási módot. Rávilágít továbbá a befolyásoló tényezőkre, valamint a problémák okaira, lehetőséget teremtve azok módosítására és orvoslására, elősegítve ezáltal a szervezet erőforrásainak a lehető legoptimálisabb felhasználását.

Egyéb szolgáltatások

Kutatási projektek kivitelezése során – igénytől függően – kizárólag kutatási terv készítéssel, terepmunka szolgáltatással vagy adatfeldolgozással is rendelkezésre állunk.