Piacfeltáró kutatás

Két típusa van: célcsoport meghatározása, illetve célcsoport feltérképezése. Előbbi esetben a sokaság ismeretlen, annak behatárolása a feladat. Utóbbi esetben a sokaság ismert, így a cél annak megismerése – a fogyasztási, vásárlási szokások, a termékkel kapcsolatos ismeretek. Részét képezi továbbá a versenytársak helyzetének feltárása, a médiahasználat és marketingeszközök hatékonyságának vizsgálata, reklámattitűd felmérése, általános életstílus, valamint kiegészítő termékek, szolgáltatások használatának vizsgálata. Így megkülönböztethetők a célcsoportok egyes alszegmensei is, feltárva ezáltal az esetleges különbségeket, melyek eltérő marketing eszközöket igénybevételét indokolhatják elérésükkor. Mindkét típus használható új termék vagy szolgáltatás bevezetése, vagy már meglévő módosítása esetén.

Elégedettség vizsgálat

Több szempontból alkalmazható. Mérhetjük vele egy termék fogyasztóinak, egy szolgáltató ügyfeleinek,  egy vállalkozó partnereinek, valamint egy vállalat alkalmazottainak elégedettségi szintjét. Segítségével megállapítható, hogy mennyire elégedettek a fogyasztók egy termékkel, szolgáltatással, illetve, hogy mik annak erősségei és gyengeségei. Választ ad továbbá arra, hogyan érzik magukat az alkalmazottak egy cégnél, milyenek a munkakörülmények, a vállalati kultúra, illetve hogyan növelhető az elégedettség, a motiváció. A vizsgálatot javasolt bizonyos időközönként megismételni, nyomon követve így az elégedettség változását, az egyes intézkedések, fejlesztések hatását.

Imázs vizsgálat

Segítségével egy cégről vagy márkáról kialakult képet vizsgáljuk, adott célcsoport – a márkát ismerők, fogyasztók, a partnerek vagy ügyfelek – körében. Választ ad arra, hogy milyen kép él a fogyasztóban, milyen sztereotípiákat kapcsol hozzá, milyennek látja a konkurenciához képest, milyen jellemzők alakítják a kialakult képet, milyen az egyes tényezők szerepe, illetve, hogy miként javíthatja a kommunikáció az imázst. Cél a vizsgált cég vagy márka imázsprofiljának megalkotása, amely megmutatja a jellegzetességeket, erősségeket és fejlesztendő területeket. Ezáltal összehasonlítási lehetőséget ad a konkurenciával, bemutatva az egyes piaci szereplők versenyelőnyeit és versenyhátrányait.