Tevékenységek

Társadalomkutatás, ismeretterjesztés, szemléletformálás. E három szóval foglalható össze leginkább az egyesület aktív társadalomformáló tevékenysége.

Kutatásaink sokoldalúan felhasználható lehetőséget jelentenek az azt igénybe vevőknek. A civil, a gazdasági, az önkormányzati és államigazgatási szektor, valamint a közélet szereplői részére egyaránt hasznos. Az őket érintő témákban, kvantitatív és kvalitatív kutatási eszközök felhasználásával, változatos vizsgálatokkal segítjük hatékony működésüket és sikeres tevékenységüket.

Ismeretterjesztő tevékenységünk keretében a társadalmi kérdések iránt érdeklődők számára nyújtunk lehetőséget azáltal, hogy az egyetem falain kívül is hozzáférhetővé tesszük a klasszikus és legújabb társadalomkutatási irányzatokat, azok eredményeit, megvilágítva a társadalomra gyakorolt hatásukat.

Szemléletformálásunkon keresztül egy olyan nyitott, toleráns, aktív és önálló egyének alkotta társadalom létrejöttéhez járulunk hozzá, amely hatékonyan kezeli konfliktusait és sikeresen tud ellenállni a megosztó és megtévesztő eszméknek, megteremtve ezáltal egy békés, egységes és prosperáló közösséget.