Célok

Az egyesület célja szakképzett kutatók által a magyar társadalom átfogó, részletes, a társadalomtudományok eszköztárával történő vizsgálata.

Tevékenységünkkel elsősorban a társadalmi szempontokat szem előtt tartó döntéshozatalt kívánjuk elősegíteni. Emellett a társadalomtudományok ismeretanyagának bővítését, valamint az új kutatási eredmények nyilvánossággal való megismertetését is célunknak tekintjük.

Szándékunk ezzel a társadalmi párbeszéd elindítása, mely ösztönzőleg hat a közösségek fejlődésére, segíti a társadalmi kohéziót és integrációt, erősítve ezáltal a civil társadalmat.

Céljaink megvalósítása érdekében együttműködést kívánunk kiépíteni a civil, az államigazgatási, önkormányzati és a gazdasági szektor minden olyan szervezetével, amelyek az adott területek meghatározó szereplői.

Fontosnak tartjuk a határon túli civil szervezetekkel való együttműködést, mellyel a kárpát-medencei civil háló bővítésén és erősítésén túl a nemzeti összefogást is szolgálni kívánjuk.